Vydejte se do míst, která chytí a nepustí

aneb nejen hradem živ je turista.

 

WEBCAMERA - Šumava.eu

Prohlédněte si okolí hradu směrem na západ, na centrální Šumavu.

 

Cca 400m východně od hradu se nachází zbytky předsunutého opevnění hradu zvaného Pustý hrádek. Toto místo je výše položené než samotný hrad (924 m n. m. ), proto je z něho krásný výhled nejen Šumavu, ale i na samotný hrad Kašperk.

 

V Kašperských Horách se nachází mnoho významných historických památek. Zvláště cenný je gotický kostel sv. Mikuláše s unikátními nástěnnými malbami, dále arciděkanský kostel sv. Markéty, poutní kostel P. Marie Sněžné a historická budova radnice.

 

V Muzeu Šumavy jsou instalovány stálé přírodovědecké a historické expozice včetně souboru secesního skla, které doplňují sezónní výstavy s rozmanitou tématikou. Tel: 376 582 226

 

Muzeum motocyklů nabízí k prohlídce největší tuzemskou soukromou sbírku historických modelů a expozici České hračky. Tel: 606 737 041

 

V podmanivé krajině kolem Kašperských Hor se nachází další atraktivní turistické cíle jako např. bývalá keltská hradiště (oppida) Sedlo u Albrechtic a Obří hrad u Popelné.

 

Zájemci o výrobu historického skla mohou navštívit nedaleké sklárny v Anníně.

 

Kašperské Hory jsou jedním z hlavních nástupních míst k návštěvě Šumavy. V Informačním středisku Národního parku a CHKO Šumava je instalována expozice k ochraně přírody a krajiny s globálními programy země. Tel: 376 582 734

 

Veškeré informace o Kašperských Horách a bezprostředním okolí poskytuje Městské kulturní a informační středisko na radnici v Kašperských Horách. Tel: 376 503 411 – 12 e–mail: informace@kasphory.cz a kultura@kasphory.cz

 

STEZKA STRÁŽCŮ HRANICE

Putování po stopách strážců hranice krásnou šumavskou krajinou. Naučná stezka o délce 19,5 km na trase Kašperské Hory, Amálino údolí, Řetenice, Ždánov, hrad Kašperk, Kašperské Hory. Na trase je instalováno 15 informačních tabulí s obrázky a texty v češtině, v němčině a angličtině. Tabule č. 16 je na parkovišti hradu Kašperk, které je druhým nástupním místem stezky.  

Tématicky je stezka zaměřena na historii ostrahy hranice v západních a jihozápadních Čechách (středověk, novověk, finanční stráž, pašování, výstavba opevnění čs. armády ve 30. letech 20. století, spuštění „železné opony“).

Autoři projektu Mgr. Zdeněk Svoboda (kastelán hradu Kašperk) a Jan Jirák (archivář Vlastivědného muzea v Klatovech) nabízejí přednášky a besedy o historii ostrahy hranice spojené s promítáním dobové a často unikátní obrazové dokumentace vlastním dataprojektorem.

Stezka strážců hranic.pdf

8 Z Kašperku vidíte vše s nadhledem.