Před návštěvou hradu je dobré vědět ...

Stručný a jasný výtah z návštěvního řádu hradu Kašperk aneb desatero návštěvníka.

  1. Bez platné vstupenky vás do hradu nepustíme. Za prohlídku tedy platíte předem.

  2. Po předložení platné průkazky poskytneme dětem, studentům, důchodcům a držitelům ZTP slevy na vstupném.

  3. Objednané prohlídky se musí dostavit nejpozději 30 min před začátkem prohlídky. Alespoň budete mít čas se vydýchat...po prohlídce už to nevydýcháte.

  4. Vstoupit do hradu můžete pouze s průvodcem.

  5. Zaplacené vstupné platí pouze pro jednu návštěvu hradu. I když se vám prohlídka natolik líbila (nebo že by průvodkyně?) a chcete si hrad prohlédnout ještě jednou, musíte si koupit novou vstupenku.

  6. Během prohlídky se v každém případě říďte pokyny průvodce. Myslí to s Vámi dobře.

  7. Neukáznění návštěvníci budou bez milosti vykázáni za brány hradu.

  8. Následovat je budou návštěvnící ve více či méně podnapilém stavu.

  9. Protože máme památky rádi, nedotýkáme se vystavených předmětů, nemalujeme po zdech, nekouříme ve vnitřních prostorech a rozhodně si  nepleteme interiéry hradu s veřejnými toaletami. Také netáboříme v areálu hradu (ano, i tací by se našli) a hlídáme si své domácí mazlíčky, kteří jsou zásadně na vodítku.

  10. Vše, co se Vám líbí nebo naopak nelíbí, zapište do Knihy přání a stížností, která je k dispozici na pokladně hradu.

 

Úplné znění je k dispozici na pokladně hradu.

 

 

8 Z Kašperku vidíte vše s nadhledem.